Corona maatregelen Corona maatregelen
Meidieling tsjerkeried:

De gemeentejûn giet op moandei 29 novimber o.s. net troch fanwege de oprinnende corona besmettingen_____________________________________________________________________________

Corona maatregelen


Naar aanleiding van de strengere corona maatregelen van de regering hanteren we onderstaand corona protocol in de kerken vanaf 6 november 2021.

Corona Protocol voor kerkdiensten in de kerken van Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum vanaf 6 november 2021.

Richtlijnen van de overheid, basis regels:

A. Thuis blijven als men klachten heeft betreffende de luchtwegen, keel, neus en/of koorts heeft.

B. Thuis blijven als je een kwetsbare gezondheid hebt en het zelf niet vertrouwd vindt om te komen.

C. Zoveel mogelijk1,5 meter afstand houden van elkaar.

D. Zoveel mogelijk handen wassen/desinfecteren na binnenkomst.

E. Bij lopen binnen de kerken/het gebouw mondkapje op hebben.


Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.

Dit Corona Protocol geldt vooreerst vanaf 6 november 2021. Het is een dynamisch protocol, en kan steeds worden aangepast indien het kabinet andere versoepelde of strengere maatregelen afkondigt die van toepassing zijn op dit protocol
terug