Corona Protocol Corona Protocol
I. Richtlijnen van de overheid, basis regels

A. Thuis blijven als men klachten heeft betreffende de luchtwegen, keel, neus en/of koorts heeft

B. Thuis blijven als je een kwetsbare gezondheid hebt en het zelf niet vertrouwd vindt om te komen

C. Zoveel mogelijk1,5 meter afstand houden met elkaar

D. Zoveel mogelijk handen wassen / desinfecteren na binnenkomst

II. Tijdelijk toegevoegde Molewjuk basis maatregel:

E. Bij lopen binnen het gebouw mondkapje op hebben

F. Bezoekers zijn alleen welkom op uitnodiging of inschrijving

Doorlopende Molewjuk maatregel:

G. De luchtafzuiging installatie (met grote afzuig capaciteit) wordt standaard aangezet per zaal tijdens gebruik van de zalen, in sterkte afgestemd op het aantal bezoekers

III. Wat betekent dit voor aantallen bezoekers in de ruimten, zalen in MB:

1. Met een QR code van het Corona Toegangs Bewijs (CBT) vervallen de voorwaarden C, E en F, conform de overheidsmaatregelen die (tijdelijk) ingaan op zaterdag 6 november, waardoor er dan tevens geen beperking is voor het aantal bezoekers, noch voor de afstand van plaatsen/stoelen. Let wel, de voorwaarden A, B en D blijven gelden bij een CTB.

QR CTB geldt onder andere bij theatervoorstellingen en bij vergaderingen en bijeenkomsten waarbij de 1,5 meter niet kan worden toegepast.

2. Zonder QR CTB is voorwaarde C is bepalend voor het maximum aantal bezoekers tegelijkertijd in een ruimte.

-> In de Grote Zaal maximaal 80 bezoekers tegelijk

-> in het Speklokaal maximaal 30 bezoekers tegelijk

-> in de Boven Ruimte maximaal 8 bezoekers tegelijk

-> in de hal maximaal 12 bezoekers tegelijk

3. Indien wenselijk maken we looproutes in MB

4. Stoelen worden tevoren op vaste (aangegeven) plaatsen geloceerd, per huishouden 2 (of meer) naast elkaar en tussen huishoudens (minimaal) 1,5 meter afstand

5. Voorafgaand aan een bijeenkomst, in de pauzes en na afloop wordt gelucht.

6. Voor koorzang en muziek beoefening gelden zowel de bovenstaande regels, alsook de regels die gelden voor koren en muziekverenigingen, regels van de landelijke overheid en adviezen van de koepels van koren en muziekverenigingen

7. De organisatoren van activiteiten dienen een lijst van namen met telefoonnummers van alle aanwezigen bij te houden en te overhandigen aan MB. Daardoor kan bij een eventuele besmetting een contact onderzoek gedaan worden.

IV.

1. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het naleven van deze regels.

2. Dit Corona Protocol geldt vooreerst vanaf 6 november 2021. Het is een dynamisch protocol, en kan steeds worden aangepast indien het kabinet andere

versoepelde of strengere maatregelen afkondigt die van toepassing zijn op dit protocol

Nawoord

Wij verwachten, op basis van eigen ervaringen in de Molewjuk, en op basis van diverse reacties van deskundigen, dat op dit moment, 3 november 2021, de meest veilige en preventieve maatregelen om besmettingen te voorkomen, díe maatregelen zijn, welke voldoen aan de genoemde voorwaarden A tot en met F
terug