Corona maatregelen Corona maatregelen
Door de strengere corona maatregelen worden de kerkdiensten vanaf 1e Kerstdag- 25 december- tot nader order online uitgezonden vanuit de kerk van Bitgummole met alleen de medewerkers en zonder kerkgangers.

De bernetsjerke gaat voorlopig niet door i.v.m. de corona maatregelen.
Een nieuwe datum volgt, zodra er meer bekend wordt in de persconferenties.
terug