zaterdag 25 december 2021

1e Krystdei, Bitgummole
Voorganger(s): Ds. J.v.d. Meer, Akkrum

Online uitgezonden vanuit de kerk van Bitgummole met alleen de medewerkers en zonder kerkgangers

terug