zondag 5 juni 2022 om 10:00

1e Pinksterdei
Voorganger(s): Ds. H. Post-Knol, Dronryp

Op het plein van het Poptaslot in Marsum.
Vanaf 9:30 uur, koffiedrinken.
De dienst begint om 10:00 uur

terug