vrijdag 10 december 2021

KERSTMIDDAG


De diaconie nodigt alle gemeenteleden en dorpsbewoners uit voor de jaarlijkse kerstmiddag
van de PKN Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum die gehouden zal worden op vrijdag 10 december. De diaconie zal zeker proberen om een feestelijke gelegenheid voor te bereiden.
Nadere informatie volgt in de Paadwizer.
U kunt zich tot uiterlijk 4 december opgeven via : Sjoerdtje van Zuilen-Visser, e-diaconiebitgumeo@hotmail.com
of tel. 058-2532215 De toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd.
 

terug