ZWO ZWO

ZWO
Sinds 2019 is de ZWO commissie opgeheven. Dat houdt niet in dat het ZWO -werk niet meer onze aandacht heeft . Er is één ZWO lid die een speciale taak heeft binnen de diaconie en  zich blijft inzetten voor deze taken. De diaconie ondersteunt haar daarin. Eén diaken is contactpersoon met de ZWO en doet verslag bij de kerkenraad.
Contactpersoon ZWO is Detty de Jong


 
terug