ANBI diaconie ANBI diaconie
ANBI Diakonij:

Rekening 2021
 
Baten  
Opbrengsten uit bezittingen                8914
Bijdrage kerkleden                                 8990
Totaal     17904
   
Lasten  
Bestedingen diaconaal werk              17517
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk 1700
Lasten overige eigendommen            237
Salaris vrijwilligers                               25
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 261
Totaal   19740
   
Resultaat (baten-lasten)                    1836

 
terug