Predikant Predikant
Predikant

Ds. Ulbe Tjallingii
ulbe_ds@outlook.com
 
 
Skriba Skriba
Skriba

Jantsje van den Berg
lees meer »
 
Foarsitter fan de tsjerkerie Foarsitter fan de tsjerkerie
Foarsitter fan de tsjerkerie

Sybe Bloem
lees meer »
 
foarsitter fan de diakonij / ZWO foarsitter fan de diakonij / ZWO
Foarsitter fan de diakonij / ZWO

Sjoerdtje van Zuilen-Visser
lees meer »
 
foarsitter fan de Âlderling/tsjerkrintmaster foarsitter fan de Âlderling/tsjerkrintmaster
Foarsitter fan de Âlderling/tsjerkrintmaster

Auke de Groot
lees meer »
 
Âlderlingen Âlderlingen
Âlderlingen

Jantsje van den Berg
Sybe Bloem
Piet van der Heide
Trienke van der Heide
Coby Jongbloed
Bea Kemker
Grietje Sijbesma
lees meer »
 
Âlderling/tsjerkrintmasters Âlderling/tsjerkrintmasters
Âlderling/tsjerkrintmasters
Auke de Groot
Sjoerd Schaaf
Oane Vlasma.


Tsjerkrintmasters
Durk Rondaan
Henk Dijk

 
 
Pastoraal besikers Pastoraal besikers
Pastoraal besikers

Sylvia Bloem
Douwtsje Dijkstra
Ida de Haan
Andries en Anna Jellema
Geartsje Schaaf
Afke Vlasma
lees meer »
 
Diakenen / ZWO Diakenen / ZWO
Diakenen

Marianne van der Kooi
Klaas Dijkstra
Eibert Tigchelaar
Sjoerdtje van Zuilen

ZWO
Detty de Jong
 
 
Preekfoarsjenning Preekfoarsjenning
Preekfoarsjenning

Willem Meesters
 
 
Redaksje Webside Redaksje Webside
Redaksje webside

Wim van der Heide
lees meer »
 
Kosters Kosters

Kosters

Koster Bitgum:
Klaas Abe Kamstra

Kosters Bitgummole:
Piet Hoogland
Jan Oosterhaven

Koster Ingelum:
Dicky Hahné

Koster Marsum:
Jan Sijbesma

lees meer »
 
Tsjerkeblêd Tsjerkeblêd
Tsjerkeblêd 
Paadwizer yn Tsjerke en Mienskip
lees meer »
 
Bernetsjerke Bernetsjerke
Bernetsjerke

Annet van der Heide
Elizabeth Schaaf
Ingeborg van den Berg
Petra de Haan
Nynke Rondaan
 
lees meer »
 
Oppas Oppas
Oppas

Djoke Palsma
 
lees meer »