Kofjemoarn Kofjemoarn
KOFJEMOARN Molewjuk
Het komende seizoen is er van oktober tot en met april elke 1e donderdag van de maand een koffieochtend in de Molewjuk voor alle senioren. Tijdens de kofjemoarn willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema dat een relatie heeft met kerk en geloven. Maar het kan ook een thema uit de actualiteit zijn.
We beginnen om 9.30 uur met koffie. Data van de Kofjemoarn: de donderdagen 2 december 2021 en 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april 2022.
Van harte welkom! U komt toch ook?

KOFFIEMORGEN Marsum
In Marsum is op donderdag 17 februari een gezellige ochtend voor ouderen in de consistorie. We gaan met elkaar koffie drinken met iets lekkers er bij. Hoe we de ochtend verder gaan invullen is nog een verrassing. Ook zingen we en luisteren naar elkaar en naar mooie verhalen. Het belooft een fijne morgen te worden. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur. Toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd.
Hartelijk welkom aan alle 55 - plussers!
Telefoon 058-254 1265, Marijke Posseth of 058-254 1408, Grietje Sijbesma.
 
terug