Predikant Predikant
Het werk van een predikant bestaat hoofdzakelijk uit twee dingen: luisteren en vertellen.
Vertellen is van die twee de meest zichtbare. Dat doen we als we voorgaan in de zondagse eredienst, in een uitvaart- of trouwdienst. Dan houden we een toespraak of een preek.

Aan dat vertellen is altijd luisteren voorafgegaan. Naar een Bijbeltekst, naar wat er speelt in de samenleving en naar de verhalen van individuele mensen, of – bij een uitvaart – van een familie. Het luisteren naar al die stemmen mondt uiteindelijk uit in een preek of toespraak.

Luisteren doen we ook in het pastoraat. Pastoraat is open, onbevangen en vooral zonder oordeel luisteren naar het verhaal van anderen. Zo helpen we anderen om beter zicht te krijgen op wat er speelt in hun leven en hoe daar mee om te gaan.

De tijd nemen om te vertellen waar je mee bezig staat in je leven, wat dat met je doet en hoe daarmee om te gaan doen we eigenlijk veel te weinig. Soms ontkomen we er niet aan, omdat door ingrijpende gebeurtenissen als ziekte, een echtscheiding, een overlijden of een geboorte je eigen levensverhaal stokt, of als om een andere reden dingen die altijd zeker leken beginnen te wankelen.

Wat voor reden u ook hebt waarom u uw verhaal wel eens kwijt wil, schroom niet om ons te bellen voor een afspraak.

Interim

Ds. Adri terlouw
Hearewei 35
9035 EJ DRONRYP
Mail: terlouwadri@gmail.com
Telefoon: 0517-23 36 06

Ds Hinke Post-Knol
Mail: postknolhinke@gmail.com
Telefoon: 0517-23 36 06
​​​
terug