Diaconie Diaconie
Het diaconaat is een van de kerntaken van christelijke kerken. De letterlijke betekenis van diaconaat is het zich dienstbaar opstellen, of wat vrijer vertaald is het hulp bieden aan allen die het nodig hebben.
In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg : `diaconaat`. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd. Diaconaat is een zorg voor iedereen in de gemeente. Maar in de kerk wordt het diaconaat van oudsher ook als ambt en taak gezien. Als ambt is het diaconaat de kerntaak van de diakenen.

 
lees meer »
 
Diakony

Diakony
 
ZWO ZWO

ZWO
Sinds 2019 is de ZWO commissie opgeheven. Dat houdt niet in dat het ZWO -werk niet meer onze aandacht heeft . Er is één ZWO lid die een speciale taak heeft binnen de diaconie en  zich blijft inzetten voor deze taken. De diaconie ondersteunt haar daarin. Eén diaken is contactpersoon met de ZWO en doet verslag bij de kerkenraad.
Contactpersoon ZWO is Detty de Jong


 
lees meer »
 
Bloemengroet Bloemengroet
Bloemengroet
Eén van de diaconale taken van de Protestante gemeente Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum is het regelen van de bloemengroet. Iedere zondag staan voor in de kerk een bos bloemen. Deze bloemen worden als een groet van de gemeente, gebracht naar iemand, die zo’n groet even nodig heeft, gebracht. De bloemen worden gegeven als blijk van medeleven, ziekenhuisopname, ziekte, sterfgeval of omdat u misschien wel een opkikker kunt gebruiken
 
lees meer »
 
Kerkdiensten on-line Kerkdiensten on-line
Kerkdiensten thuis on-line volgen?
Wilt u de kerkdiensten on-line thuis volgen en u beschikt u niet over een computer of tablet? Dan kunt u via de diaconie zich laten informeren voor een ‘settopbox ‘. Dit kastje dat op het internet en uw TV kan worden aangesloten, waarmee de uitzending dan ook gevolgd kan worden.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met éen van de diakenen.