Kofjemoarn Kofjemoarn
KOFJEMOARN Molewjuk
Het komende seizoen is er van oktober tot en met april elke 1e donderdag van de maand een koffieochtend in de Molewjuk voor alle senioren. Tijdens de kofjemoarn willen we met elkaar in gesprek gaan over een thema dat een relatie heeft met kerk en geloven. Maar het kan ook een thema uit de actualiteit zijn.
We beginnen om 9.30 uur met koffie. Van harte welkom! U komt toch ook?

KOFFIEMORGEN Marsum
In Marsum is regelmatig een gezellige ochtend voor ouderen in de consistorie.
T
oegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd.
Hartelijk welkom aan alle 55 - plussers!
Telefoon 058-254 1265, Marijke Posseth of 058-254 1408, Grietje Sijbesma.
 
terug