nijs nijs
Meedenkgroep Dementie

We hebben elkaar op 30 nov. jl. gezien bij de bijeenkomst Meedenkgroep Dementie. We hebben toen afgesproken 8 februari a.s. weer bij elkaar te komen, maar we zijn iets te voorbarig geweest met het plannen van een vervolgdatum.

We willen in het proces nl. ook met mensen praten met beginnende dementie en met mantelzorgers om zo een goed beeld te krijgen van de huidige en gewenste situatie van activiteiten die het leven voor mensen met dementie zouden kunnen veraangenamen. Dan wordt 8 februari te kort dag. We stellen het daarom uit naar donderdag 28 maart a.s.

Dan gaan we alle opgehaalde signalen/informatie met jullie delen en dan hopelijk beslissingen nemen over een richting van handelen.

De datum om te spreken met mantelzorgers is dinsdag 27 februari om 13:30 – 15:00 uur in Berlikum en voor de mensen met geheugenproblemen op dinsdag 12 maart vanaf 10 uur in Franeker. Wellicht kennen jullie mensen die mee willen praten, dan horen we dat natuurlijk graag.

Wij nodigen jullie dus van harte uit op donderdag 28 maart van 14.30 naar 16.30 uur in Menaam (Moolnersrak 11).
We hopen dat jullie weer aan kunnen schuiven dan!
terug