nijs nijs

Thys fietst voor Bretels!

Oncologieverpleegkundige Thys Tuinstra uit Bitgum (opgegroeid in Sint Jabik) zal van 13 t/m 20 mei in z’n eentje door vier Europese landen fietsen. Doel is hierbij om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Bretels (www.stichtingbretels.nl), een stichting die zich inzet voor jonge gezinnen waarvan een ouder komt te overlijden of overleden is.

Thys verloor zelf in 1994 zijn mem na een ziekbed van vijf jaar (Ankie werd slechts 44 jaar oud) en weet hoeveel impact een dergelijk verlies heeft op een jong gezin. “Mijn hait bleef achter met vier jonge kinderen en in die tijd werd er qua begeleiding vrijwel niets aangeboden. Je moest het als gezin maar samen zien te redden. Natuurlijk voelden we ons gesteund door familie en vrienden, maar een organisatie als Bretels had destijds veel voor ons kunnen betekenen”. Tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn, is Thys daarom ook blij dat hij patiënten en naasten tegenwoordig kan wijzen op Stichting Bretels en andere hulp biedende instanties.
Vorig jaar werd het idee opgevat om een sponsortocht te gaan fietsen, natuurlijk op een ‘gewone’ sportieve fiets. De route van 1.000 kilometer werd uitgestippeld en het goede doel was snel gevonden. Thys zal tijdens zijn tocht Nederland, Duitsland, België en Luxemburg aandoen. Het begin- en eindpunt is woonplaats Bitgum. De keuze om er een solotocht van te maken is weloverwogen. “Het voelt gewoon goed om dit alleen te doen, mem en hait hebben ook veel alleen moeten doen en ik ben ervan overtuigd dat ze (hait Henkie overleed in 2019) een oogje in het zeil houden onderweg. Daarnaast voel ik me gesterkt door mijn eigen vrouw en kinderen, familie, vrienden, kennissen, collega’s en patiënten die nu al volop met me meeleven”.

Dankzij plaatselijke bedrijven heeft de rasechte Bilkert een prachtige outfit aan tijdens zijn tocht, met daarop de logo’s van de sponsoren en natuurlijk een groot logo van Stichting Bretels. Ook is er inmiddels een kaartenactie opgezet door een enthousiaste patiënt van de afdeling oncologie in Hoorn. Voor meer informatie hierover en voor het bestellen van zelfgemaakte wenskaarten, kunnen mensen mailen naar riavandiepen@hotmail.com De opbrengst van deze actie (de kaarten kosten 2 Euro per stuk) gaat volledig naar Stichting Bretels, net als alle andere donaties die Thys hoopt binnen te halen.

“Het streefbedrag is 1.000 Euro, voor iedere gefietste kilometer een Euro, maar als ik zie wat een succes de kaartenactie is en kijk naar de al binnengekomen donaties, moet dat helemaal goedkomen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen, Bretels maakt nagenoeg geen overheadkosten”.

Mocht je Thys en daarmee natuurlijk vooral Stichting Bretels willen steunen, dan is ieder bedrag welkom op rekeningnummer: NL90INGB0004484456 t.n.v. T. Tuinstra te Bitgum o.v.v. “Bretels”. Alvast heel hartelijk dank!!!

terug