mededelingen mededelingen

Oogstcantatedienst
zondag 19 maart 2023
aanvang 15:00 uur in de kerk te Bitgummole


Uitgevoerd worden de cantates “The rolling seasons” en “A joyful Thanksgiving” van Caleb Simper in Nederlandse bewerking van kerkmusicus en dirigent Sebastiaan Schippers. Hij schrijft hierover: ‘De laatste jaren is er gelukkig weer meer aandacht en waardering voor de muziek uit de victoriaanse periode. Daaraan hoop ik met drie van mijn Friese koren ook een kleine bijdrage te leveren met een uitvoering van twee oogstcantates van Caleb Simper in een eigen Nederlandse bewerking. Muziek die het in mijn ogen de moeite waard is om na jarenlang te zijn genegeerd, weer te worden uitgevoerd.’

Pniëls Kerkkoor uit Leeuwarden-Huizum;
Nocht & Wille uit Lollum e.o;
Kleine Cantorij uit Burgum
o.l.v. Sebastiaan Schippers
m.m.v.
Vronie de Vreeze, sopraan
Henney Venema, alt
Sebastiaan Schippers, tenor
Hans de Wolf, bas Ulbe Tjallingii, orgel


Dit concert duurt ongeveer 65 minuten. Locatie: kerk te Bitgummole (Aismawei 11). Ieder is van harte welkom, entree is vrij, na afloop is er een collecte voor de onkosten

 
Wolkom Wolkom
Wolkom

Wolkom op de webside fan de Protestantske gemeente te Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.
Mei dizze site wolle wy jo op ‘e hichte hâlde fan tsjerketsjinsten, aktiviteiten, spesjale jûnen, foto’s fan aktiviteiten dy’t west ha, koartsein wat der allegearre spilet yn ús gemeente.
 
AVG AVG

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Van de Protestantse Gemeente te Bitgum e.o. mag u verwachten dat m.b.t. de privacy wetgeving we voorzichtig met uw gegevens omgaan. Binnen de kerkelijke gemeente is het omzien naar elkaar, de betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap van essentieel belang. Uit hoofde van het goed functioneren als kerkelijke gemeente kunnen we niet zonder persoonlijke gegevens van de leden van onze gemeente. Binnen de kerkelijke gemeente is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt of ter inzage heeft, verplicht tot geheimhouding. Wilt u weten hoe de kerkelijke gemeente hiermee omgaat dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Daarvoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad.