Bloemengroet Bloemengroet
De bloemengroet is niet alleen bedoeld voor mensen die ingeschreven staan bij onze kerkelijke gemeente. De bloemengroet is er voor alle dorpsbewoners.
Weet u iemand in Bitgum, Bitgummole, Ingelum of Marsum die een bloemetje nodig heeft, geef het dan door via ons e-mailadres:  blommegroet@hotmail.com
Graag het onderstaande aan ons doorgeven:

1) de naam van de ontvanger van de bloemen
2) adres van de ontvanger
3) de reden


Schroom alstublieft niet om namen door te geven!
We hebben uw hulp hierbij echt nodig.
In de afkondigingen tijdens de kerkdienst wordt bekend gemaakt wie de groet ontvangt. Degene die vanuit de gemeente de groet wil wegbrengen, kan de bloemen na de eredienst meenemen. Uit ervaring weten we dat degene die de bloemen ontvangt het waardeert dat de gemeente aan hem of haar denkt.
 
terug