Molewjuk nijs Molewjuk nijs
 
Gemeenschapscentrum de Molewjuk

Gemeenschapscentrum de Molewjuk
De Molewjuk

Het gemeenschapscentrum van de PKN kerk dat open staat voor alle inwoners van onze dorpen. Het staat aan de van Aismawei 19 in Bitgummole.

De Molewjuk beschikt over grote eigen parkeerplaatsen (plm 40 auto’s). Er wordt permanent gewerkt aan het up to date houden van het gebouw. Zo zijn onder meer de beide toiletgroepen gerenoveerd, heeft de grote zaal een nieuwe vloer gekregen en zijn er veel isolatiemaatregelen uitgevoerd. Ook is de verwarming gecompartimenteerd en hebben de luchtafzuig installaties een grote capaciteit en worden deze goed onderhouden. Er zijn ook extra eigentijdse voorzieningen gekomen (zoals een plafondbeamer grote zaal met elektrisch scherm, buiten screens ramen grote zaal, rondleiding grote zaal).

Reserveringen zalen : molewjuk-agenda@ziggo.nl 
Tel. 0582531718

Beheer, projecten, theater, activiteiten: molewjuk@gmail.com
Tel. 0613503660


 
lees meer ยป
 
Adres

Adres
Adres Molewjuk:
J.H. van Aismawei 19
9045 PE Bitgummole
058-2531803
 
Kommisje Kommisje
Kommissje:

Ben Bloemink
Douwien Bloemink
Sape Dijkstra
Sieuwke Hoogland
Bea Kemker
Auke de Groot
Uilke Haitsma
Jan Oosterhaven