Bernetsjerke Bernetsjerke
Bernetsjerke en kindernevendienst:

Bij bijzondere kerkdiensten zal er kindernevendienst zijn. Houd hiervoor de Paadwizer of de nieuwe website in de gaten. Je komt dan eerst even in de kerk en gaat vervolgens met de leiding naar een andere ruimte waar je een verhaal hoort, misschien een liedje zingt, een spelletje doet of een knutselwerkje maakt. Dit is een speciaal moment voor de kinderen tijdens de kerkdienst. Je komt tijdens de dienst ook weer terug in de kerk. In de weken voor Kerst en Pasen werken we soms met speciale projecten.

Bernetsjerke
Dit seizoen is er weer “Bernetsjerke”, kinderkerk. Deze organiseren we dit jaar weer in het Specklokaal
van de Molewjuk. Met een speciaal thema, welke je op de website van de kerk en MijnSchool kunt zien, willen we gezellig bij elkaar zijn. We zullen dan een verhaal uit de Bijbel vertellen, samen hierover praten, een spel doen en/of een leuke knutselactiviteit. Het is vooral bedoeld voor alle kinderen van de basisscholen die iets van de Bijbel willen weten en daarmee op een leuke manier bezig willen zijn. Alle kinderen van de basisschool: van harte welkom!
Bernetsjerke is altijd in het Specklokaal van de Molewjuk van 09.15 tot 10.45 uur in Bitgummole.

Bijdrage: € 0,50 per keer

Er zijn nu nog maar een paar data bekend. Er komt nog vaker Bernetsjerke, dus houdt de Paadwizer en de posters op school goed in de gaten! Op deze zondagen zal er geen kindernevendienst zijn tijdens de kerkdienst. Dus schrijf het op de kalender of in de agenda, neem je vriendje of vriendinnetje mee en kom! Heb je nog vragen, stel ze dan gerust.

Groeten van de leidsters van de Kindernevendienst en de Bernetsjerke: Annet van der Heide, Elizabeth Schaaf, Ingeborg van den Berg (telefoon 058-2161288) en Petra de Haan.

P.s. Iedereen die het leuk lijkt om leiding te komen geven of om een keer mee te helpen, mag ook contact met ons opnemen.
terug