Pinksterdienst_2022 Pinksterdienst_2022
Pinksterdienst op het binnenplein van Poptaslot op 5 juni 2022.

Voor de 16e keer is de Pinksterdienst gehouden op het Poptaslot. Het thema van de dienst was HOPE SET IN MINSKE YN BEWEGING.
De afgelopen twee jaar kon de Pinksterdienst in deze vorm niet doorgaan in verband met de corona. Voor het eerst werd de Pinksterdienst georganiseerd door de diaconie Bitgum e.o. Daarvoor was het in handen van de ZWO-commissie. Voor de slotbewaarder van het Poptaslot was dit de eerste keer. dhr. G.R. Boon had samen met zijn partner heerlijke koffie gezet en voor de kinderen was er limonade.

Bakkerij Friso was gevraagd de cakes te bakken. Er was keuze uit naturel, citroen en marmercake. De marmercake was favoriet bij de bezoekers van de Pinksterdienst. Voorganger in de dienst was ds Hinke Post-Knol. Zij heeft ook de liturgie gemaakt.

De brassband “Looft den Heer” ,o.l.v. Gijs Heusinkveld, heeft gezorgd voor de prachtige muzikale omlijsting. De techniek was in handen van Siebert de Ruiter. Tijdens de dienst werd het Pinkstervuur ontstoken. Door een mengsel van zout en spiritus te ontsteken ontstond een prachtig oranje vuur. Ook werden er 7 rode kaarsen aangestoken ”as ferwyzing nei de fruchten fan de Geast:Hoedenens, rjochtfeardigens, selsbeheersking, moed, fertrouen, hope en leafde”. De aanwezige kinderen hebben o.l.v. de bernestjerkelieding houten duiven voorzien van prachtige kleuren als oproep om elkaar “wat op te fleurjen yn it teken fan de Hillige Geast”.

Wat hebben we het getroffen met het weer! De opkomst was als vanouds. Er waren 175 liturgieën en dat was te weinig. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend vóór, tijdens en na de dienst. De collecte voor Kerk in Actie met project “Toekomst voor arme boeren in Zuid-Afrika” heeft € 550,90 opgebracht. Een prachtig resultaat. Namens de diaconie van PKN Bitgum e.o. Detty de Jong- van der Bij.
terug