Plaatselijke regeling Plaatselijke regeling
Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Protestantse Gemeente Bitgum – Bitgummole – Ingelum – Marsum, kortweg: Prot. Gemeente Bitgum e.o.
terug