Predikant Predikant
Het werk van een predikant bestaat hoofdzakelijk uit twee dingen: luisteren en vertellen.
Vertellen is van die twee de meest zichtbare. Dat doen we als we voorgaan in de zondagse eredienst, in een uitvaart- of trouwdienst. Dan houden we een toespraak of een preek.

Aan dat vertellen is altijd luisteren voorafgegaan. Naar een Bijbeltekst, naar wat er speelt in de samenleving en naar de verhalen van individuele mensen, of – bij een uitvaart – van een familie. Het luisteren naar al die stemmen mondt uiteindelijk uit in een preek of toespraak.

Luisteren doen we ook in het pastoraat. Pastoraat is open, onbevangen en vooral zonder oordeel luisteren naar het verhaal van anderen. Zo helpen we anderen om beter zicht te krijgen op wat er speelt in hun leven en hoe daar mee om te gaan.

De tijd nemen om te vertellen waar je mee bezig staat in je leven, wat dat met je doet en hoe daarmee om te gaan doen we eigenlijk veel te weinig. Soms ontkomen we er niet aan, omdat door ingrijpende gebeurtenissen als ziekte, een echtscheiding, een overlijden of een geboorte je eigen levensverhaal stokt, of als om een andere reden dingen die altijd zeker leken beginnen te wankelen.

Wat voor reden u ook hebt waarom u uw verhaal wel eens kwijt wil, schroom niet om ons te bellen voor een afspraak.

Fanôf 19 juny 2022 is dûmny Ulbe Tjallingii ús predikant (55%).

Ds. Tjallingii hat teology studeard yn Grins en wie dûmny fan de Herfoarme Gemeenten fan Zwaagwesteinde (1991-1995) en Stiens (1995-2001).

Dêrnei wie hy tal fan jierren dosint (mbo & hbo) en geastlik fersoarger (Sionsberg/Waadwente Dokkum, wylst hy studearde oan it konservatoarium (oargel).

Fan 2016 oant 2022 tsjinne hy de protestantske gemeente Easterbierum-Wynaem.

Neist syn wurk yn ús gemeente is ds. Ulbe tsjerke-musikus yn de Franciscusparochy fan Wolvegea en free-lance pastor yn de Grutte Tsjerke fan Harns.

Dûmny is berikber fia: 06-14859557 en: ulbe_ds@outlook.com
terug